Maastricht sint janskerk

Kent u de Sint-Janskerk in Maastricht?

In het centrum van Maastricht aan is bij het plein het vrijthof de Sint-Janskerk gelegen. De kerk staat gebroederlijk naast de oudste kerk van Nederland de Sint-Servaasbasiliek. Deze twee kerken samen worden ook wel de kerkentweeling genoemd. De ingang van de kerk bevindt zich niet aan het vrijthof, maar aan het Hendric van Veldeplein. De Sint-Janskerk was nauw verbonden aan de Sint-Servaasbasiliek De Sint-Janskerk heeft een niet veel kortere geschiedenis, dan de Sint-Servaasbasiliek heeft. De kerk werd opgericht rond 1200, toen de toestroom naar de toenmalige Sint-Servaas kapel zo groot werd, dat er een ruimte gebrek gekomen was. De Sint-Janskerk is dan ook opgericht door het Sint-Servaaskapittel, een kapittel is een college van kanunikken, of makkelijker gezegd, een college van koorknapen.

Johannes de Doper

De naam Sint-Jan is ontleend aan de naam van Johannes de Doper, die in de bijbel wordt beschreven, hij was een voorloper op Jezus die later zou komen en ook een vooraankondiger van Jezus de messias. Hij doopte de mensen, een doop van bekering. De kerk werd gesticht om als parochie voor de Sint-Servaas te kunnen dienen, om de Sint-Servaas kapel te kunnen ontlasten. De Sint-Servaaskapel kon daardoor uitsluitend gebruikt worden, voor de stroom van pelgrims, en werd dus op dat moment een bedevaartskerk. Pas in 1218 werd de Sint-Janskerk voor het eerst genoemd.

De toren van de Sint-Janskerk

Op de Sint-Janskerk heeft van oorsprong al een kerktoren gestaan, deze is in 1366 ingestort, na een hevige storm. De toren die er nu op staat, wat direct ook de grootste toren van Maastricht is, is een later versie. De huidige toren heeft een lange tijd van herstel gekend, maar in de vijftiende eeuw werd deze dan toch afgerond. Op dit moment heeft de toren een opvallende rode kleur, dit is niet altijd zo geweest. Dit is te halen uit verschillende geschriften waarin melding wordt gemaakt van een gele kleur zo rond de achttiende eeuw en van een witte kleur in de negentiende eeuw. De kerk is dan ook al meerdere keren gerestaureerd, waarbij verschillende architecten hun diensten hebben bewezen. Vanaf 1713 was dat de stadsarchitect Gilles Doyen, later Pierre Cuypers en nog later in de begin jaren van de twintigste eeuw Willem Sprenger. Pas in 1984 werd deze toen nog witte toren rood geverfd. Van de verbinding van de Sint-Servaasbasiliek, naar de protestanten Vanaf 1632 ging de Sint-Janskerk over in protestantse handen, na een verovering van Frederik Hendrik (prins van oranje, graaf van Nassau, zoon van Willem van oranje), werd deze overname door de protestanten definitief.

Nederduitse hervormde kerk

Vanaf 1633 was de Sint-Janskerk een Nederduitse hervormde kerk, dit is een voormalig hervormde kerk. Toen vaak aangemerkt als de gereformeerde kerken. De voormalige sacristie, dit is een plaats waar het liturgisch vaatwerk stond, werd een consistoriekamer, een benaming voor de in hervormde kerken gebruikte ruimte. De wandschilderingen, met de katholieke voorstellingen werden onder een laag witkalk bedekt. Bij een restauratie begin van de twintigste eeuw, kwamen de voorstellingen weer tevoorschijn en werden voor zover mogelijk weer hersteld. De Sint-Janskerk is gebouwd in de Gotische stijl met een mergelsteen, waar in de omgeving van Maastricht in die tijd meerdere gebouwen mee gebouwd werden. Mergel is echter een zachte steensoort, waardoor de onderbouw gebouwd is van een hardsteen, in dit geval een kolenzandsteen. In de toren zie je invloeden terug van de Domtoren in Utrecht. Opvallende stukken uit de inrichting zijn een paar bijzonder elementen.

Preekstoel in Lodewijk XVI stijl

Er staat mooie preekstoel in de Lodewijk XVI stijl, een vrij rustige stijl, die wat klassieke rust terugzoekt. Er zijn verschillende grafmonumenten en hardstenen grafzerken, waarvan de oudste nog van 1354 is. Ook zijn er enkele terug gehaalde muurschilderingen. De kerk valt onder de rijksmonumenten, hoe kon het ook anders. In deze kerk, worden nog altijd diensten gehouden, van de protestantse Kerk Nederland De kerk is gelegen aan het

  • Het vrijthof 24
  • 6211 LE
  • Maastricht