Maastricht geschiedenis

Kent u de geschiedenis van Maastricht? Hier volgt de geschiedenis van Maastricht in vogelvlucht.
In vele steden zijn er nog overblijfselen te vinden, van gebeurtenissen die in de vroege of latere geschiedenis zijn gebeurt, zo ook Maastricht. Erg leuk om wat van deze geschiedenis te weten, alvorens een bezoekje te brengen aan deze prachtige stad beneden de rivieren.

Maastricht geschiedenis

Maastricht een geschiedenis vanaf de steentijd.Op veel plaatsen woonden al mensen nog voordat je kon spreken van stad of dorp, zo ook het geval op de plaats waar nu Maastricht ligt. Op deze plaats zijn met archeologische opgravingen resten gevonden die,volgens de archeologen uit de steentijd zouden moeten komen. De resten zouden komen uit twee verschillende fases van de Oude steentijd. Van verschillende nederzettingen zijn er resten teruggevonden. Ze bestaan uit verschillende stenen werktuigen, vervaardigd uit dier botten. Een vuurstenen mes zou de kroon op de vondst geweest zijn. Dit mes was naast de resten van een neushoorn gevonden. Ook van latere fases is een en ander opgegraven, waaronder ook band keramiek. Naar dit keramiek werd later een hele cultuur genoemd.

Eerste bewoners Maastricht

De Romeinse tijd zorgde niet voor de eerste bewoners van Maastricht. Antwerpen en Brugge waren al oude steden, met een geschiedenis al vanaf de Romeinse overheersing, maar van Maastricht is bekend, dat deze stad al was gesticht ruim 500 jaar voordat de Romeinen gearriveerd waren. De stad Maastricht is dus niet gesticht door de Romeinen, ook al gaat dit verhaal nog wel eens de ronde. De Kelten hadden zich al in Maastricht samen geschoold, waardoor er al van enige verstedelijking gesproken kon worden. De Kelten hadden een goed doorwaadbare plaats gevonden aan de Maas om zich te vestigen, en deze was op de plaats waar nu Maastricht is. Maastricht mag zich dan ook samen met Nijmegen en Voorburg een van de oudste steden van Nederland noemen. Wie nu echt de oudste was, zal wel nooit helemaal aan het licht komen.

De baan van de Romeinen

In de tijd van de Romeinse overheersing, werd er door Maastricht een baan aangelegd, die van Keulen tot Borgonje liep. Deze baan liep ook over de Maas en er werd een grote Romeinse brug gebouwd. In die periode was Maastricht geen grote stad maar een meer een soort legerplaats of kasteeltje zoals dat genoemd werd. Er konden zo'n 1000 man over het algemeen in dergelijke legerplaatsen. Dus erg groot was het niet en kon dus nog niet als stad worden gerekend. We praten hier over een vesting of fort, dat gebouwd werd in een periode van 333 n Chr. Deze nederzetting was gevestigd rondom de aangelegde baan (ook wel Heirbaan genoemd) De Romeinse brug is in latere jaren ingestort en werd vervangen in de dertiende eeuw voor de Sint Servaasbrug, die nog altijd te bewonderen is in Maastricht.

De middeleeuwen en de tweeherigheid

Van de vroege middeleeuwen is niet veel overgebleven aan kennis. Maar men gaat ervan uit, dat Maastricht eigenlijk altijd bewoond is gebleven. Wel zijn er verschillende heiligen voorbij gekomen, waarvan nog wel gebouwen vernoemd zijn, naar deze heiligen. Ook is bekend dat Maastricht in de achtste eeuw een bisschopszetel bezat. Deze bisschopszetel is door de laatste bisschop van Maastricht naar Luik verplaatst, nadat bisschop Lambertus was vermoord in 705n Chr. In het jaar 881n Chr. werd Maastricht door de Noormannen geplunderd samen met Tongeren, Luik, Keulen en Bonn. De Noormannen richtte in die tijd met hun stroop tochten erg veel schade aan. Later in de middeleeuwen kwam Maastricht onder de heerschappij van twee heersers. De hertog van Brabant en de Prins bisschop van Luik. Dit was in de periode begon in 1204 en noemde men de tweeherigheid van Maastricht. Deze tweeherigheid zou nog voort blijven bestaan tot 1794. De Franse revolutie maakte resoluut een einde aan deze situatie. In diezelfde tijd van deze tweeherigheid, krijgt de vestingstad Maastricht ook stadsrechten. Deze werden verkregen in 1204. Hierdoor mocht Maastrichts zich gaan beschermen met een stadsmuur. Deze muur werd dan ook in 1229 gebouwd. Pas in de veertiende eeuw werd de volledige bouw van de muur voltooid, de bouw van de helpoort. Deze voormalige stadspoort is de oudste nog bestaande poort in Nederland. De poort werd tot de achttiende eeuw de poort op den Ancker genoemd.

Het beleg van Maastricht van 1579

In 1579 tijdens de 80 jarige oorlog kwam er een grootst opgezette aanval van de Spanjaarden, die bedoeld was om de stad volledig in bezit te krijgen. Maastricht had strategisch gezien, een zeer goede geografische ligging en de economische betekenis van die tijd. In deze grote aanval lieten van de 8000 inwoners van Maastricht er 4000 het leven. Net zoals in de 80 jarige oorlog overal de politieke belangen elkaar kruisden, zo ook hier. Wat mede dit beleg tot gevolg had. Het voert te ver, om in deze vogelvlucht van de geschiedenis de redenen uit te diepen van het beleg.

Het beleg van Maastricht 1632

De 80 jarige oorlog was nog niet voor bij en in het jaar 1632 kwam er een tweede beleg op Maastricht. Dit keer door de veldtocht van Frederik Hendrik, die de steden Maastricht, Roermond, Sittard en Venlo weer van de Spanjaarden wist terug te veroveren. Hierbij kreeg hij veel steun van de lokale bevolkingen.

De Franse overheersing

In 1673 werd Maastricht behoorlijk gebombardeerd en veroverd door Frankrijk onder het bewind van de Zonnekoning Lodewijk de 14e. Bij dit beleg kwam de musketier Charles de Batz de Castelmore om het leven. Hiervan staat nog een standbeeld van in het Aldenhof park. In 1678 kwam Maastricht weer onder het Nederlandse gezag. Aan de eeuwenlange tweeherigheid kwam een einde en allen inwoners werden Frans staatsburger. Een heel gebied werd het Franse departement Nedermaas. Hiervan werd Maastricht de hoofdstad. Dit alles duurde tot 1814, waarna Maastricht bij de Lage landen kwam en dus een stukje huidig Nederland werd.

De Belgische opstand

In 1830 kwam er een Belgische opstand, waarna een onafhankelijk Belgie kwam, bleef Maastricht als enige plaats van Limburg onder Nederland gezag horen. Hierin had de commandant kolonel Bernardus Dibbets een grote rol, die dreigde de stad nog liever op te blazen dan de stad op te geven. In 1832 werd Belgie bij het verdrag van Londen om ook Oostelijk Limburg weer af te staan aan Nederland. Dit verdrag werd echter pas in 1839 ondertekend, wat in die tussentijd een geïsoleerde positie betekende van Maastricht. Ten tijde van deze opstand, was Maastricht samen met Brussel de meest verfranste stad van de Noordelijke taalgrens. Tot in 1892 is er in Maastricht dan ook een Franse krant blijven bestaan. De infrastructuur van Maastricht was door deze isolatie achter gebleven en de Maas was niet gekanaliseerd, waardoor grote delen van het jaar, deze niet bevaarbaar was. Aan al deze dingen zou de hierop volgende tijd gewerkt worden.

De moderne tijden van Maastricht

Maastricht was een wat achtergebleven stad geworden, dit veranderde door een paar gebeurtenissen. In de jaren 70 van de twintigste eeuw, kwam er in Maastricht een universiteit. De universiteit van Maastricht In 1992 werd het verdrag van Maastricht getekent, waarmee een begin werd gemaakt van de Europese Unie en de basis voor de Euro. Vanaf 2003 wist Gerd Leers , Maastricht weer in de kijker te zetten. Die als toenmalige burgemeester wel een duidelijke mening had over het wel en wee van een stad en dit zeker niet onder stoelen of banken schoof.